Паритет та підприємство

Saturday, March 10, 2012 Read Comment
Паритет – ціна цінного папера, еквівалентна його номінальної вартості.

Паритет валютний - законодавчо встановлене співвідношення між двома валютами, яке є основою валютного курсу.

Пеня застосовується при несвоєчасному виконанні грошових зобов'язань і нараховується за кожен день прострочення. Розмір пені встановлюється у відсотках від суми простроченого платежу.

Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований.

Підприємство - це організаційно виокремлена та економічно самостійна первинна (основна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботи або надає платні послуги).
 

© 2010 My LoveBlogger Template by dzignine